Hãy cùng theo chân 2 bạn MC đáng yêu của Nhà Phát thanh để khám phá những chất riêng chỉ khu đô thị ĐHQG mới có là gì nào!

MC: Hoàng Quyên và Ánh Ngọc