Đại thắng mùa xuân 1975 – Sức mạnh khát vọng hòa bình và thống nhất đất nước

0
2505
Biên phòng – Đại thắng mùa Xuân 1975 kết thúc thắng lợi chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975), đồng thời kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm chiến tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc kể từ cách mạng tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc.

Quy Nguyễn và Nguyên Thảo

0 BÌNH LUẬN