Phiên bản hay nhất của Ronaldo trong năm 2018 là việc anh đã toàn diện
hơn. Nói một cách khác, Ronaldo đang trở thành một cầu thủ chơi vì tập
thể chứ không còn là một tập thể vì anh.