INIESTA RỜI BARCA: KHI CHUYẾN TÀU VỀ PHÍA HOÀNG HÔN
Cúp nhà vua anh tung hoành trận cuối
Triệu con tim tiếc nuối tiễn anh đi
Người lính già mắt lệ ướt hoen mi
Thương anh lắm Captain Bà Xã

Hai mấy năm hết mình vì bóng đá
Chàng Mozart anh cả đội Barca
Viên kim cương vô giá của Masia
Vẫn sáng mãi trong lòng người hâm mộ

Anh ra đi biết bao người thương nhớ
Người anh hùng bé nhỏ của đội mình
Vài dòng thơ thay câu nói ân tình
Gửi đội trưởng thân yêu lời cảm tạ