Nếu một nụ hôn là một giọt mưa, tôi sẽ tặng bạn một cơn mưa. Nếu cái ôm là một giây, tôi sẽ tặng bạn một giờ. Nếu một nụ cười là giọt nước, tôi sẽ tặng bạn cả đại dương. Bởi, hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta còn yêu thương nhau.

Chia sẻ