Bạn chỉ thấy mặt trời cười, nhưng ai biết rằng mặt trời cũng khóc, nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng sưởi ấm cho chúng ta. Cuộc sống nhiều khi không đơn giản. Đừng buồn khi thấy lòng cô đơn. Biết cảm ơn nhưng người xung quanh, cảm ơn cuộc sống để biết rằng ta còn được cảm giác yêu đời.

Chia sẻ