Điểm Tin Khoa Học – Quỳnh Như & Như Nguyễn
– Hãy quên ngay cách gọi “đồ đàn bà”!

Hẹn Hò Cùng Sách – Mỹ Lan & Huỳnh Như
Không phải là cuốn sách viết về phụ nữ, mà viết về đàn ông… đặt cách cho phụ nữ hiểu thêm về đàn ông, để có cách phấn đấu, ứng xử, giao tiếp… tuyệt vời nhất trong mắt họ đó nha! ^^

Góc Tâm Tình – Mỹ Hằng & Ngọc Trâm
Lắng đọng tâm hồn với bức thư gửi mẹ đầy cảm động qua hai giọng đọc ngọt ngào…