Những kẻ đang yêu vẫn đang mang trong tim những trái tim chật chội, vẫn nhớ nhau dù là đang đứng cạnh, vẫn muốn ôm nhau thật chặt dẫu trời không mưa rét gió lạnh, và vẫn không trả lời được “Bao nhiêu là đủ cho một tình yêu?”.

Chia sẻ