Ai cũng có ước mơ hoài bão cho riêng mình. Nhưng thành công sẽ chỉ đến với những người biết khởi đầu bằng đam mê và kiên trì tới cùng. Tuổi trẻ, đã đến lúc thức giấc và cho cả thế giới biết bạn là ai. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới.

Chia sẻ