Có đi qua ngày mưa mới biết yêu thêm ngày nắng. Hãy mỉm cười vì biết rằng mình còn có thể đợi ngày mưa tan nắng tới. Sống và tỏa sáng như những ánh dương rạng rỡ, để hôm nay và ngày mai không còn những nỗi buồn của ngày hôm qua. Và, để chờ nắng lên.