Tuổi trẻ, ta bay nhảy với những ước mơ hoài bão, rồi bị cuốn vào vòng xoáy tiền tài danh lợi. Để rồi khi nhìn lại, ta đã vuột mất những gì, thứ ta có có phải là hạnh phúc ta hằng mong đợi. Thật ra hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ 9 kí tự mà thôi HAPPINESS.