Tuổi thơ là những giấc mơ bên câu chuyện thần tiên. Lớn lên, ta biết mơ về những điều thực tế hơn. Nhưng dẫu có thất bại, hãy biết giữ những khoảnh khắc tốt đẹp, hãy biết tin vào điều giúp ta có thể đương đầu mọi thứ. Và hãy biết tin vào điều kì diệu hơn cả – giấc mơ.

Chia sẻ