Chương trình phối hợp giữa CLB Phát Thanh Sinh viên & KTX ĐHQG Confession.
Cùng đồng hành với các MC trong các tiểu mục hấp dẫn của chúng tôi: Hot Confession, My Confession, Love Confession.
———————————
MC: Mr C – Kata – Guta – Brina – Cỏ – Gió
Edit: Minh Đạt

Chia sẻ