Con người là không hoàn hảo, có những điều chỉ tự nhiên mới có quyền quyết định. Nhưng ta có thể lựa chọn thái độ sống của mình, dũng cảm đối mặt hoặc lẩn tránh buông xuôi tất cả. Vì cuộc sống là kì diệu, bình minh sẽ tới với những người biết yêu thương và hi vọng.

Chia sẻ