“Yêu chỉ là yêu thôi, làm sao có khái niệm yêu “đúng” tồn tại trên đời. Mỗi người, ở mỗi điểm đứng, vị trí khác nhau, họ có những cách yêu, cách nhận diện yêu “đúng” khác nhau. Mỗi người đều có một thước đo tình yêu của riêng mình. Phải chăng bớt suy nghĩ lại, thì tình yêu sẽ dễ dàng hơn, mọi thứ sẽ đi theo quỹ đạo trái tim và trở về đúng nghĩa cảm xúc hạnh phúc.”

Chia sẻ