Sinh ra là con gái, điều đó thuần túy mang nghĩa giới tính, không liên quan đến việc là con gái thì phải thế này hay thế kia. Là một cô gái như thế nào, điều đó là ở bạn. Mỗi tính từ bạn thêm vào cho danh từ cô gái, là một lần bạn lớn lên, trả giá, học hỏi, lột xác và có cả đau đớn. Nhưng dù sao cũng hãy chọn lấy, cố gắng có được những tính từ mà bạn muốn, để bạn luôn có thể miêu tả về chính mình, một cách tự nhiên và tự tại.
Các cô gái, bạn chọn tính từ gì cho bản thân mình?
>>Xem thêm
Ban Mai Tình Yêu: Ai Là Người Anh Thật Sự Yêu?
Sách Hay Mõi Tuần: Trăn Năm Hữu Hạn