Trong tình yêu, đau đớn nhất không phải là thấy người mình yêu đi yêu một người khác, mà là câm lặng nhìn người ấy vĩnh viễn ra đi khi ta chưa kịp nói hết nỗi lòng của mình. Yêu thương không chờ đợi một ai. Vì vậy, hãy nắm lấy cơ hội để thổ lộ khi còn có thể. Đừng để khi mọi thứ đã vụt khỏi tầm tay thì dù có chua xót, có đớn đau bao nhiêu thì lúc đó, tất cả chỉ còn là lời-hồi-đáp-muộn-màng.