“Qúa khứ là những mảnh ký ức đẹp. Người rời đi hay người ở lại đều nợ nhau một tấm chân tình.”

Chia sẻ