Tình yêu đôi khi lại chẳng dừng chân cùng một lúc ở cả hai người – Thế thì có gì phải đớn đau?
Tình yêu đôi khi lại chẳng là nụ cười nơi cuối con đường – Thế thì có gì phải xót xa?
Tình yêu đôi khi lại chẳng mang theo say đắm như trong tiểu thuyết – Thế thì có gì phải hoài công?