Hình như ai cũng có những nỗi buồn? Đôi khi chẳng biết gọi nỗi buồn ấy là gì cả. Bất chợt cảm xúc ùa về, làm cho cả ngày lòng buồn nặng trĩu. Tìm ra nguyên nhân của nỗi buồn ấy cũng thật khó. Những lúc như thế…chỉ muốn được một mình, suy nghĩ và hét thật to…
Ngày hôm nay! Tôi buồn…