Biết bao thế hệ sinh viên đã đến và đi. Kí túc xá trở thành nơi để nhớ, để yêu, để nương náu và để không bao giờ mờ phai, quên lãng. Nó tỉ tê, rên rỉ, hằn sâu vào kí ức của hàng ngàn kẻ tha phương: “khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”.